"เปิดโอกาสคุย... ปิดโอกาสพลาด" แค่มีความเข้าใจถูกต้องใน 3 ด้าน: 1. ทัศนคติเรื่องเพศ 2.ความรู้เรื่องเพศ 3.ทักษะพูดคุยสื่อสาร

คลิกตรงนี้ก่อน