ถอดรหัสความต่างชาย-หญิง อะไรไม่เหมือนกัน

ถอดรหัสความต่างชาย-หญิง อะไรไม่เหมือนกัน

Loading

หนึ่งในประโยคเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชายที่ใช้กับบ่อย ๆ คือ “ผู้ชายมาจากดาวอังคาร ผู้หญิงมาจากดาวศุกร์”เพราะความแตกต่างทั้งรูปร่างลักษณะภายนอก วิธีคิด และการตัดสินใจแต่เมื่อต้องมาอยู่ด้วยกัน เรามักจะมองข้ามความต่างนั้นจนเกิดปัญหาเพราะคิดว่าเขาน่าจะคิดไม่ต่างจากเรา

ข้อเท็จจริง ผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างอย่างไร เราจำแนกแต่ละด้านพร้อมบอกรายละเอียดโดยสังเขปให้เข้าใจได้ดังนี้

1.ด้านกายภาพ ผู้ชายและผู้หญิงมีความแตกต่างทั้งด้านสรีระ ฮอร์โมนเพศ และระบบร่างกายที่แตกต่างกัน

2.ด้านสมอง
          ผู้หญิง :สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ของผู้หญิงจะอยู่กระจายทั้งสองข้างของสมอง ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาผู้หญิงจึงมักใช้อารมณ์ตัดสินและใส่ใจกับเรื่องความสัมพันธ์และรายละเอียดเล็ก ๆ มากกว่าผู้ชายมีการทดลองพบว่าผู้หญิงสามารถจดจำและแยกแยะสีหน้าได้ดีกว่าตั้งแต่ยังเป็นเด็ก

          ผู้ชาย :สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ของผู้ชาย อยู่ในตำแหน่งด้านขวาเป็นหลักผู้ชายจึงสามารถตัดอารมณ์ความรู้สึกได้ง่ายกว่าผู้หญิงแต่มักทนเรื่องอารมณ์ได้ไม่ดีนักมักดำเนินชีวิตด้วยเหตุผล มีระบบแบบแผนโดยการทดลองพบว่าเด็กชายความสามารถในการจดจำและแยกแยะลักษณะสิ่งของต่างๆได้ดีกว่าเพศหญิง

3.ด้านความคิดและมุมมองการมองคุณค่าความสำเร็จ

          ผู้หญิง:เธอโฟกัสคุณค่าความสำเร็จจากการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและมักต้องการให้คู่รักซาบซึ้งเมื่อดูแลเอาใจใส่และแบ่งปันสุขทุกข์ร่วมกันมักมีภาษาแสดงความรักด้วยการโอบกอดหรือบอกรัก

          ผู้ชาย :เขาโฟกัสคุณค่าความสำเร็จที่หน้าที่การงานจึงต้องการให้คู่รักชื่นชมความสำเร็จที่ทุ่มเทพยายามสิ่งที่ลงมือทำ

4.การตอบสนองเมื่อมีปัญหา

          ผู้หญิง:เธอต้องการการระบายและพูดคุย จึงมักโทรหาเพื่อน นัดพบปะสังสรรค์กับเพื่อนจึงไม่ชอบการตอบสนองแบบเพิกเฉย ไม่สนใจเกิดอาการฟุ้งซ่าน

          ผู้ชาย :เขาชอบแยกตัวออกมาเงียบ ๆ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถทำได้ลำพังเพื่อเยียวยา เช่น เงียบ ดื่ม ดูหนัง ไปวิ่ง เตะบอล แต่หากถูกบังคับให้ต้องพูดคุยจะเกิดความเครียดและนำไปสู่วงจรความสัมพันธ์ที่แย่ เนื่องจากธรรมชาติของผู้ชายเป็นนักแก้ปัญหามากกว่านักฟัง

          จากลักษณะทั้งหมดนี้ อธิบายได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ชายหญิงจะคิดและแสดงออกแตกต่างกัน แต่ถึงแม้เป็นเพศเดียวกัน อบรมเลี้ยงดูจากที่เดียวกัน คนสองคนก็ยังรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกัน ดังนั้น ถ้าเรายอมรับและเข้าใจความแตกต่างนี้เริ่มจากเพศหญิงเพศชายจะช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้น รวมทั้งสามารถต่อยอดนำไปเป็นแง่คิดแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเมื่อเข้าสังคมให้บรรเทาเบาบางขึ้นได้