ชวนพ่อ-แม่กำจัดความเขินอาย ท้าทายคุยเรื่องเพศกับลูก

ชวนพ่อ-แม่กำจัดความเขินอาย ท้าทายคุยเรื่องเพศกับลูก

Loading

การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัว ความพร้อมของแต่ละบ้านอาจมีความแตกต่างกันไป บางบ้านพ่อกับแม่พร้อมและต้องการพูดคุยกับลูก ขณะที่บางบ้านลูกอาจเป็นผู้เริ่ม แต่คุณพ่อคุณแม่กลับเขินอายเกินกว่าจะเปิดใจคุยเรื่องเพศกับลูก เอาละสิ! แบบนี้ทำอย่างไรดี

มาดูกันว่าอะไรบ้างที่ทำให้เราเกิดความเขินอายที่จะพูดคุยเรื่องเพศกับลูก ซึ่งการที่เราเกิด “ความอาย” นั้น มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งกับตัวเรา ผู้อื่น และสังคม เริ่มจากตัวเรารับรู้ว่าเรารู้สึกหรือคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนั้น และเรานำความรู้สึกนั้นไปเปรียบเทียบกับคนอื่น หรือคิดว่าสังคมคิดในเรื่องนี้อย่างไร เกรงว่าสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราเป็นจะต่ำกว่ามาตรฐานของสังคม หรือแตกต่างจากคนอื่น จึงทำให้เกิดความไม่มั่นใจ หรือเกิดเป็นความอาย 

สำหรับเรื่องเพศนั้น สังคมไทยในสมัยก่อน มักอบรมสั่งสอนให้มีทัศนคติเรื่องเพศว่าเป็นเรื่องต้องห้าม เป็นเรื่องลับ เรื่องสกปรกที่ไม่ควรนำมาพูดคุย แสดงออก หรือเห็นเป็นเรื่องบัดสีบัดเถลิง นั่นทำให้เมื่อจะต้องคุยเรื่องเพศกับลูก คุณพ่อคุณแม่จึงเขินอายเสียเอง นอกจากนี้การที่คุณพ่อคุณแม่ขาดข้อมูลที่จะเป็นความรู้เรื่องเพศก็จะยิ่งทำให้การพูดคุยเรื่องนี้กับลูก เกิดความไม่มั่นใจมากขึ้นไปอีก   

มากำจัดความเขินอายแล้วสร้างความท้ายทายใหม่ พูดคุยเรื่องเพศกับลูกให้เหมือนหัวข้อสนทนาอื่น ๆด้วยกัน 

เปลี่ยนมุมมองเรื่องเพศ

คุณพ่อคุณแม่ต้องปรับความคิดใหม่ เรื่องเพศไม่ใช่เรื่องบัดสีบัดเถลิง หรือเป็นเรื่องทะลึ่งลามกที่ไม่ควรนำมาพูด เพราะเรื่องเพศเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต ดังนั้น การพูดคุยเรื่องเพศจึงไม่ต่างกับการสนทนาเรื่องอื่น ๆ ของชีวิต จึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องเขินอาย ซึ่งหากคุณพ่อคุณแม่แสดงออกว่าเปิดกว้างในการพูดคุยในเรื่องเพศ ลูกสามารถมาขอคำปรึกษาเมื่อใดก็ได้ โดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับปัญหา คุณพ่อคุณแม่จะสามารถส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องเพศได้อย่างเหมาะสม และลดโอกาสในการทำผิดพลาดในเรื่องดังกล่าวให้น้อยลง 

สื่อสารไม่สร้างอารมณ์

มองเรื่องเพศให้เป็นเรื่องธรรมดา การสื่อสารหรือพูดคุยเรื่องเพศก็จะเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใส่อารมณ์หรือความรู้สึกเขินอายลงไปในบทสนทนา รวมถึงต้องระมัดระวังการแสดงออกไม่ให้ลูกรู้สึกว่าคำถามหรือหัวข้อสนทนาเรื่องเพศที่เขาสนใจ เป็นคำถามไม่เหมาะสม หรือเป็นสิ่งผิด เพราะจะทำให้เด็กไม่กล้าพูดคุยเรื่องนี้

หาความรู้

คุณพ่อคุณแม่หลายคนตกม้าตายเพราะไม่รู้ว่าจะตอบคำถามหรือแนะนำลูกอย่างไรในเรื่องเพศ การสร้างความมั่นใจที่ดีที่สุดคือการหาข้อมูลในเรื่องนั้น ๆ จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ หากยังไม่สามารถให้คำตอบลูกได้ อาจบอกลูกตามตรงและชวนไปหาคำตอบเรื่องดังกล่าวไปพร้อม ๆ กัน 

ไม่สั่ง ไม่สอน แต่ตั้งคำถาม 

การตั้งคำถามเพื่อให้ลูกได้แสดงความคิดเห็น เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ขี้อายได้ดี ซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองรับรู้ถึงมุมมองของลูก แล้วสอดแทรกข้อมูลและทัศนคติที่ถูกต้องให้ลูก ซึ่งวิธีการนี้ได้ผลดีกว่าการออกคำสั่ง หรือใช้วิธีการสอนที่อาจทำให้เด็กเกิดการต่อต้าน หรืออาจจะแค่ฟังแค่ผ่าน ๆ แต่ไม่ได้สนใจ 

เมื่อไรที่ลูกเปิดบทสนทนาเรื่องเพศกับคุณพ่อคุณแม่ ขอให้รู้ไว้เลยว่า นั่นเป็น “โอกาสทอง” ที่คุณต้องรีบคว้าเอาไว้ อย่าให้ความเขินอายทำให้คุณพลาดโอกาสทองนี้เด็ดขาด