คุยเรื่องเพศกับลูกช่วยลดโอกาสพลาดอะไรได้บ้าง

คุยเรื่องเพศกับลูกช่วยลดโอกาสพลาดอะไรได้บ้าง

Loading

1.ลูกมีแนวทางป้องกันท้องไม่พร้อม

ครอบครัวที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้พูดคุยเรื่องเพศกับลูกอย่างเป็นเรื่องปกติ มีแนวโน้มจะช่วยป้องกัน และลดความเสี่ยงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้มากกว่าครอบครัวที่ไม่ได้คุย โดยข้อมูลจากหลายงานวิจัยยังตอกย้ำถึงความสำเร็จของการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้น มีพ่อ แม่ ผู้ปกครองเป็นกุญแจสำคัญ

2.ลูกระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ถึงแม้การติดโรคจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นดูมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่หากพ่อแม่ให้ความสำคัญในการพูดคุยแนะนำลูกในเรื่องนี้ ก็สามารถช่วยให้ลูกได้มีเกราะป้องกันที่ดีในการดูแลตัวเอง ให้ปลอดภัยได้

3.ลูกกล้าบอกพ่อแม่หากถูกล่วงละเมิดทางเพศ

เมื่อพ่อแม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูก ฟังลูกได้อย่างลึกซึ้ง และเปิดโอกาสให้ลูกได้แลกเปลี่ยนอยู่เสมอแล้ว ลูกก็จะกล้าบอกพ่อแม่หากเกิดอะไรที่ไม่ดีขึ้น

4.ฝึกทักษะการคิดให้กับลูก

แม้ความรู้เรื่องเพศจะหาได้ในเน็ต ในหนังสือ หรือแหล่งความรู้ไหนๆ แต่การคุยกับพ่อแม่ที่เข้าใจและสอนผ่านการตั้งคำถามให้ลูกได้คิด ก็จะทำให้ลูกได้ทบทวน วิธีคิด มุมมอง ของตัวเองต่อปัญหาต่างๆต่อไปได้

5.ต่อให้มีอะไรพลาด ลูกจะรับรู้ว่า ครอบครัวจะอยู่เคียงข้างเสมอ

เมื่อครอบครัวเปิดโอกาสให้ลูกได้พูดคุยปรึกษาเรื่องเพศได้ ลูกจะรับรู้ได้ทันทีว่าขนาดเรื่องเพศพ่อแม่ยังคุยกับเขาได้ นั้นเป็นสัญญาณที่สร้างความมั่นใจให้กับลูกได้ว่า ไม่ว่าเขาต้องเจอกับปัญหาใดๆก็ตามในชีวิต ครอบครัวพร้อมที่จะรับฟังให้ความช่วยเหลือเสมอ

สิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกไม่พลาดพลั้ง นั่นคือ การติดอาวุธทักษะการป้องกัน พ่อแม่จึงมีบทบาทสำคัญในการพูดคุยเรื่องเพศกับลูกอย่างเข้าใจ เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องให้ลูกก้าวไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่รู้ได้