ห่วงลูกวัยรุ่นหมกหมุ่นเรื่อง SEX มีทางออก

ห่วงลูกวัยรุ่นหมกหมุ่นเรื่อง SEX มีทางออก

Loading

นอกจากปัญหาการไม่รู้จะเริ่มต้นคุยเรื่องเพศกับลูกอย่างไรแล้ว ผู้ปกครองบางท่านก็อาจมีความกังวลกับลูกวัยรุ่นที่ให้ความสนใจเรื่องเพศหรือเรื่อง SEX จนคล้ายกับกำลังหมกหมุ่นกับเรื่องอย่างว่ามากเกินปกติ คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งร้อนใจไป เหตุที่ลูกวัยรุ่นให้ความสนใจเรื่องเพศ นั่นเพราะเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น พวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายและทางอารมณ์อย่างมากมาย

ในเพศชายชายจะเริ่มมีหนวด เสียงแตกหนุ่ม มีขนขึ้นที่อวัยวะต่าง ๆ มีการหลั่งอสุจิ หรือ “ฝันเปียก” ขณะที่ในเพศหญิงก็เริ่มมีขนขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีประจำเดือนหน้าอกขยายใหญ่ เป็นต้น ส่วนด้านอารมณ์นั้น วัยรุ่นจะมีความเชื่อ ค่านิยม เจตคติเป็นของตนเอง อยากทำอะไรหรืออยากได้อะไรก็มักจะต้องการให้ได้อย่างใจทันที มีความมั่นใจในตนเองสูง อยากรู้ อยากลอง และเริ่มมีความต้องการทางเพศ  

การที่คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัยรุ่นสังเกตเห็นว่า ลูกให้ความสนใจเรื่องอย่างว่า หรือดูหนังโป๊บ้าง ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด หากไม่เข้าข่าย “เสพติดเซ็กซ์” ซึ่งการเสพติกเซ็กซ์นั้น ต้องมีความสนใจเรื่องอย่างว่ามากจนรบกวนชีวิตประจำวัน จนทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อน ประเจิดประเจ้อ ไม่รู้กาลเทศะ และมีอาการมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไม่สามารถควบคุมตนเองได้ จึงจะถือว่าติดเซ็กซ์ ซึ่งหากลูกของคุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีอาการเข้าข่ายเบื้องต้น ควรพาลูกไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและดูแลรักษา

แต่หากคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเพลา ๆ การคิดถึงหรือชวนคุยเรื่องเซ็กซ์ลงบ้าง เรามีคำแนะนำ

เลี่ยงสิ่งกระตุ้น 

เรื่องแรกที่ต้องรู้คือ เพศชายจะถูกกระตุ้นด้วยภาพได้ง่ายกว่า ส่วนผู้หญิงมักถูกกระตุ้นด้วยคำพูด คุณพ่อคุณแม่ควรเก็บภาพปฏิทินโป๊ สื่อ หรือหนังสือที่อาจจะมีภาพหรือเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอย่างว่าออกไป ชวนสนทนาในหัวข้ออื่น ๆ ที่ไม่ใช่เรื่องเซ็กซ์ แม้จะสนทนากันเรื่องเพศก็ตามที อาจสร้างกติกาในการใช้เวลาอยู่หน้าจอให้เหมาะสม แต่ต้องไม่ลืมว่าการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น ไม่ใช่การห้ามหรือควบคุมลูก รวมทั้งต้องไม่ตำหนิหรือปฏิเสธที่จะให้คำตอบ เมื่อลูกมีคำถามในเรื่องเซ็กซ์ เพราะนั่นจะทำให้ลูกปิดประตูที่จะพูดคุยเรื่องเพศกับคุณ

หากิจกรรมอื่นทดแทน

อาจชวนลูกไปทำกิจกรรมอื่นทดแทน เช่น ไปชมนิทรรศการ ดูหนัง หรืออ่านหนังสือ ซึ่งควรเลี่ยงเนื้อหาที่ที่ชวนให้ครุ่นคิดเรื่องเซ็กซ์ อาจเป็นเนื้อเรื่องแนวผจญภัย สืบสวนสอบสวน การ์ตูน เป็นต้น หรืออาจชวนลูกทำงานอดิเรกที่สร้างสรรค์ เช่น วาดรูป ร้องเพลง ก็จะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจไปในกิจกรรมเหล่านั้นแทนได้เช่นกัน 

ออกกำลังกาย

นอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรง มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวแล้ว ยังช่วยลดความหมกมุ่นในเรื่องเพศได้ด้วย ซึ่งการออกกำลังกายทำให้ร่างกายหลังสารเอ็นโดรฟินออกมา ทำให้รู้สึกมีความสุข ลดภาวะวิตกกังวลได้ด้วย

ย้ำอีกครั้งว่าการที่ลูกคิดถึงเรื่องเซ็กซ์ไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใด หากอยู่ในกาละเทศะที่เหมาะสม อย่าทำให้ลูกรู้สึกว่าเขาผิดปกติ คุณพ่อคุณแม่แค่พาเขาออกจากเรื่องอย่างว่าอย่างแยบยล โดยต้องไม่ลืมปลูกฝังทัศนคติเรื่องเพศที่ถูกต้องเพื่อให้เขาได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย