แนะเช็กพฤติกรรมลูกหลาน ‘ถูกบูลลี่’ ป้องกันปมในใจที่อาจเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต

แนะเช็กพฤติกรรมลูกหลาน ‘ถูกบูลลี่’ ป้องกันปมในใจที่อาจเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต

Loading

นพ.ธงชัย กีรติหัตยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การบูลลี่เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความตั้งใจทำให้ผู้อื่นรู้สึกอับอายเป็นทุกข์ โดยผู้กระทำรู้สึกสนุก สะใจ การบูลลี่มีทั้งการกระทำผ่านทางกาย ทางคำพูด ทางสังคมและทางไซเบอร์ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบกับทุกช่วงวัย โดยเฉพาะวัยเด็กต้องระมัดระวังอย่างมาก อาจจะสร้างบาดแผลในใจจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ บางครั้งอาจส่งผลกระทบให้เด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เช่น ไม่อยากไปโรงเรียนรู้สึกไม่มีความสุข พ่อแม่ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตบุตรหลาน พูดคุยแลกเปลี่ยนเป็นประจำ เพื่อบุตรหลานจะได้รู้สึกปลอดภัย

ด้าน นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า วิธีสังเกตเมื่อลูกถูกบูลลี่ พ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถสังเกตจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากการพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนเรื่องราว การใช้เวลาร่วมกันเมื่อเด็กถูกบูลลี่มักจะไม่กล้าเล่า กังวล โดนข่มขู่ การใช้คำถามปลายเปิด ไม่ชี้นำ สามารถช่วยให้เด็กรู้สึกปลอดภัย มั่นใจในการเล่า โดยที่พ่อแม่ผู้ปกครองคอยรับฟัง สอบถามความรู้สึก และชื่นชมบุตรหลานมีความกล้าในการเล่าเรื่องยากๆให้ฟัง

.

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ