<strong>รับมือให้ทันเมื่อลูกตั้งครรภ์ในวัยเรียน</strong>

รับมือให้ทันเมื่อลูกตั้งครรภ์ในวัยเรียน

Loading

การคุยเรื่องเพศกับลูกหลาน เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษา และเพื่อป้องกันปัญหาทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ หนึ่งในปัญหาที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องการให้เกิดขึ้น คือการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แม้ว่าจะไม่อยากให้เกิดขึ้นกับลูกหลาน แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ควรรู้วิธีรับมือในเรื่องดังกล่าวไว้ เพราะหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้น คุณพ่อคุณแม่จะได้รับมือและตั้งหลักได้ทัน 

รับฟัง 

ทันทีที่ทราบเรื่องว่าลูกตั้งครรภ์ในวัยเรียน คุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกผิดหวัง โกรธ และไม่พอใจ แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทำคือการพูดคุยกับลูก พร้อมกับการยอมรับเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่ลูกต้องการมากที่สุด วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนจะรู้สึกสับสน วิตกกังวล และโดดเดี่ยว บางรายกลัวถูกพ่อแม่ดุด่าหรือไม่ได้รับการยอมรับ จึงเลือกที่จะเผชิญปัญหาตามลำพังไม่บอกคนในครอบครัว ซึ่งนั่นเท่ากับเป็นการผลักไสให้ลูกของคุณพ่อคุณแม่ต้องรับมือกับปัญหาอย่างโดดเดี่ยวในขณะที่วุฒิภาวะยังไม่มากพอ ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาได้อีก ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องแสดงออกให้รู้ว่าพร้อมร่วมแก้ปัญหาไปกับเขา เพื่อได้ดูแลลูกได้อย่างเหมาะสม

เคียงข้างการตัดสินใจ 

คุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกได้พูดคุยกับคนรักเพื่อตัดสินใจร่วมกันในการจัดการกับการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โดยคุณพ่อคุณแม่จะมีบทบาทสำคัญในการร่วมพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น สถานะทางการเงิน การตัดสินใจให้กำเนิดและการเลี้ยงดู หรือการยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งสามารถทำได้อย่างถูกกฎหมาย หากอายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ โดยสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ เครือข่ายอาสาเพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยwww.rsathai.org

ดูแลเรื่องการศึกษา 

วัยุร่นที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน ไม่จำเป็นต้องลาออกจากสถานศึกษา ตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งโรงเรียนไม่สามารถบังคับให้เด็กลาออกจากโรงเรียนได้ แต่สถานศึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและคุ้มครองวัยรุ่นตั้งครรภ์ให้ได้เรียนต่อเนื่องอย่างเหมาะสม คุณพ่อคุณแม่จึงควรประสานกับทางโรงเรียนในกรณีที่คุณแม่วัยใสต้องการเรียนต่อ เพื่อให้สถานศึกษารับทราบปัญหาร่วมกัน เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือให้เด็กได้เรียนต่อ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ภายใต้การดูแลของครูอาจารย์อย่างใกล้ชิด

พาฝากครรภ์ 

คุณพ่อคุณแม่ควรพาคุณแม่วัยรุ่นไปฝากครรภ์ โดยเฉพาะช่วงเดือนแรกของการตั้งครรภ์ เพื่อเป็นการคัดกรองความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ และหาทางป้องกันหรือรักษาอย่างทันท่วงที และควรให้คุณแม่วับรุ่นไปพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ โดยแพทย์จะตรวจสุขภาพครรภ์และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพของแม่และลูกในท้อง รวมถึงการเตรียมตัวเป็นคุณแม่มือใหม่ด้วย

เป็นกองหนุนใจ 

บทบาทสำคัญยิ่งของคุณพ่อคุณแม่ คือการให้ความรักและเอาใจใส่ทั้งด้านสุขภาพร่างกายของแม่และทารกในครรภ์ และสุขภาพจิตใจ เพราะร่างกายของแม่วัยรุ่นยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ และต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชีวิต จึงมักมีสภาวะจิตใจที่อ่อนไหวง่าย บางคนอาจรู้สึกผิด ไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง เสี่ยงเป็นภาวะซึมเศร้าได้ คุณพ่อคุณแม่จึงควรรับฟังและคอยอยู่เคียงข้างในวันที่ลูกเผชิญกับความยากจะลำบาก เพื่อให้แม่และทารกที่กำลังจะเกิดมาใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข และตระหนักถึงคุณค่าในตัวเอง

หากคุณพ่อคุณแม่พบปัญหาหรือมีต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยเรียน สามารถติดต่อสายด่วนให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์และท้องไม่พร้อมได้ที่หมายเลข 1663 หรือหากรู้สึกวิตกกังวล ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ก็สามารถโทรขอคำปรึกษาจากสายด่วนกรมสุขภาพจิต หมายเลข 1323 ได้เช่นกัน 

อย่าลืมว่า เรื่องเพศเป็นเรื่องต้องพูดคุยกับลูกไม่ต่างจากเรื่องอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ ดีกว่าการต้องแก้ปัญหาอย่างไม่ต้องสงสัย