5 ความเข้าใจผิดของผู้ใหญ่ เมื่อบุตรหลานมีความหลากหลายทางเพศ

5 ความเข้าใจผิดของผู้ใหญ่ เมื่อบุตรหลานมีความหลากหลายทางเพศ

Loading

❎ เพศหลากหลายคือความผิดปกติทางเพศ

          พ่อแม่หลายคนเชื่อว่า ถ้าลูกไม่ต้องการเป็นเพศหญิงหรือชายที่เป็นเพศกำเนิดถือเป็นเรื่องผิดปกติที่ต้องพาไปรักษาเพื่อให้พวกเขาหายและใช้ชีวิตเป็นชายหรือหญิงตรงตามเพศนั้นแต่ความจริงในปัจจุบันคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นคนรักเพศเดียวกัน (homosexual) หรือทั้งสองเพศ (bisexual) ไม่ได้ถือเป็นโรคทางจิตเวชตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 แต่นับเป็นความหลากหลายทางเพศหรือเป็นเรื่องของรสนิยม และในปี 2013 ทางการแพทย์ได้เปลี่ยนคำใช้วินิจฉัยจาก“เพศสภาพที่ผิดปกติ” เป็น“การไม่มีความสุขกับเพศสภาพที่เป็น (gender dysphoria)”แทน

เพศหลากหลายเป็นสิ่งที่เลือกได้ เปลี่ยนได้

          พ่อแม่บางคนคิดว่าความหลากหลายทางเพศเป็นสิ่งที่ลูกเลือกเป็นและเลือกเปลี่ยนได้ตามใจ ไม่ว่าจะเป็น ตุ๊ด เกย์ หรือทอม ขอเพียงเขาอยากเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนได้ แต่ความจริงเพศหลากหลายไม่ใช่สิ่งที่เขากำหนดขึ้นเอง แต่เกิดจากการเรียนรู้ธรรมชาติของตัวเอง จากนั้นพวกเขาจะตัดสินใจยอมรับและแสดงออกในแบบที่ต้องการ แต่ถ้าเกิดการไม่ยอมรับในครอบครัวหรือสังคมที่เขาอยู่ ก็อาจส่งผลให้เกิดภาวะสับสนหรือมีปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้

เพศหลากหลายเกิดจากการเลี้ยงดูหรือการเลียนแบบ

            หลากคนยังคิดว่าเพศหลากหลายเกิดจากการเลี้ยงดูหรือเลียนแบบ เช่น ลูกเห็นเพื่อนที่โรงเรียนเป็นแบบนี้แล้วก็ทำตาม หรือลูกเกิดปมในใจจากการดุด่าของพ่อแม่ทำให้เปลี่ยนแปลงเพศ แต่ความจริง ปัจจุบันยังไม่มีอะไรระบุสาเหตุที่แท้จริงของเพศหลากหลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พบว่ามีความสัมพันธ์กับยีนส์ กรรมพันธุ์ ฮอร์โมน หรือการพัฒนาของสมอง
            นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง โดยเฉพาะเพศตรงข้ามกับเด็กมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ หรือการเลียนแบบได้ เช่น เด็กชายที่ไม่ถูกกับพ่อ หรือมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว อาจมีลักษณะท่าทางที่เลียนแบบผู้หญิงมากขึ้นได้

❎ คนที่มีเพศหลากหลายมักอารมณ์รุนแรงกว่าคนทั่วไป

          อารมณ์และพฤติกรรมรุนแรง เป็นหนึ่งในความกังวลของผู้ปกครองที่มักเสพจากสื่อและมักนำไปพูดเป็นตัวอย่างให้ลูก ๆ ฟัง เช่น “เพราะเขาเป็นทอม เขาจึงแสดงออกอย่างนี้” ฯลฯ แต่ความจริง ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนทุกคนล้วนสามารถมีอารมณ์รุนแรงได้ และไม่มีงานวิจัยใดที่ระบุว่าคนเพศหลากหลายจะมีอารมณ์รุนแรงกว่าคนทั่วไป

❎ คนที่เป็นเพศหลากหลายจะไม่ถูกยอมรับและไม่มีความสุขในชีวิต

          ในความเป็นจริง เพศไม่ใช่ตัวกำหนดความสุขและไม่ใช่ตราบาปของชีวิต คนทุกเพศสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้หากอยู่ในสังคมที่ให้สิทธิอันเท่าเทียม เพราะทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเอง
            หากคุณพ่อคุณแม่เข้าใจพื้นฐานความจริงเรื่องนี้ ลบอคติความเชื่อที่เคยมีและยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นเมื่อเขาเป็นเพศหลากหลาย จะพบว่าพวกเขาสามารถเติบโตและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ เพราะตามงานวิจัยเผยว่าคนใกล้ชิดโดยเฉพาะพ่อและแม่ของคนเพศหลากหลาย หากยอมรับตัวตนของพวกเขาจะช่วยทำให้พวกเขามีความสุขและมีกำลังใจในการใช้ชีวิตที่มากกว่า

อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง อย่ากังวลต่อสายตาของคนอื่นที่มองเข้ามา ถ้าเราล้อมรั้วปกป้องเขาด้วยกำลังใจและความเข้าใจอันดีจะเป็นเกราะป้องกันสำคัญต่อการดำเนินชีวิตที่ดีในสังคม

.

เรื่องโดย : ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร หมอโอ๋ เจ้าของเพจ “เลี้ยงลูกนอกบ้าน”