จูบกัน!เสี่ยงติดเชื้อHIV ได้หรือเปล่านะ?

จูบกัน!เสี่ยงติดเชื้อHIV ได้หรือเปล่านะ?

Loading

Q: จูบกันเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีหรือเปล่า?

A: จริงๆแล้วการจูบกันไม่สามารถทำให้ติดเชื้อได้เนื่องจากเชื้อเอชไอวีไม่มีในน้ำลายหรือมีน้อยมาก และแม้ว่าเราจะจูบกันในขณะที่มีแผลในปากก็ไม่สามารถทำให้ติดได้ ถ้าไม่ขนาดจูบกันจนเลือดกบปากกันทั้งคู่โอกาสก็ไม่มี อีกทั้งกรดในน้ำลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เชื้อด้อยคุณภาพ

ดังนั้นเชื้อเอชไอวีในน้ำลายไม่สามารถทำให้ติดต่อกันได้ นอกจากนี้แล้วการกอดหรือสัมผัสร่างกายภายนอกก็ไม่ทำให้ติดเชื้อได้เช่นเดียวกัน