SEX ความต้องการทางเพศความรัก การแต่งงาน

SEX ความต้องการทางเพศความรัก การแต่งงาน

Loading

ความรักกับความต้องการทางเพศ ไม่ใช่คือสิ่งเดียวกันเสมอไปเพศหญิงมักจะเข้าใจว่าระหว่าง ความต้องการ ความรักและการแต่งงานเป็น 3 สิ่งที่ต้องโคจรอยู่ในจักรวาลเดียวกันเสมอเพราะเรามักเติบโตมากับคำสอนและจารีตดั้งเดิมที่ว่า “รัก-เพศสัมพันธ์-การแต่งงาน” นั้นควรมาพร้อมๆกันเสมอ

             แต่ในความเป็นจริง ทั้ง 3 คำนี้มีความหมายและเงื่อนไขการเกิดขึ้นที่ต่างกัน มุมมองและพฤติกรรมโดยมากแต่ละเพศมักจะมองและปฏิบัติต่างกัน

        ♦ SEX ความต้องการทางเพศ ♦

ความต้องการทางเพศคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากฮอร์โมนตามธรรมชาติ ถือเป็นเรื่องธรรมดา จึงเป็นปกติที่วัยนี้เพศชายอาจจะมีการฝันเปียก หรือใช้วิธีช่วยตัวเอง (masturbation)บ้างครั้งคราว ซึ่งความถี่ปกติที่ไม่ถือเป็นความหมกมุ่นอยู่ที่อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง (ถ้าถี่เกินไปควรปรึกษาจิตแพทย์)

        ♥ ความรัก ♥

           นิยามความรักเมื่อเชื่อมโยงกับเรื่องเพศสัมพันธ์ถือเป็นความเกี่ยวข้อง ผูกพันทางจิตใจในประเทศทางฝั่งตะวันตกจึงนิยามรูปแบบเพศสัมพันธ์ไว้ 2คำ ได้แก่ Have Sex (มีเซ็กแบบไม่มีความรักมาเกี่ยวข้อง) และ Make Love (มีเซ็กแบบมีความรักมาเกี่ยวข้อง)

           ทั้งนี้ ตามหลักวิทยาศาสตร์เพศชายสามารถมีอารมณ์ทางเพศได้แบบไม่จำเป็นต้องมีความรัก ขณะที่เพศหญิง การมีเซ็กมักจะเกิดขึ้นหลังเกิดความรู้สึกรักและผูกพัน

         ♠ การแต่งงาน ♠

             การแต่งงานคือรูปแบบการจัดงานตามประเพณีทางสังคม เพื่อบ่งบอกการเริ่มต้นครอบครัว แสดงความพิเศษระหว่างคน 2 คนที่ต้องการการยอมรับจากสังคม ถ้ามีเรื่องที่เกี่ยวพันกับด้านกฎหมายที่ต่อเนื่องจากการแต่งงานก็คือการจดทะเบียนสมรส

             ตามงานวิจัยพบว่า ฝ่ายชายที่มีลักษณะเอาใจใส่ ให้ความสำคัญทางอารมณ์ต่อคู่สมรส และฝ่ายหญิงมีความมั่นใจในตัวเอง ใช้เหตุผล จะเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้ชีวิตคู่ประสบความสำเร็จ และมีความสุข

             สมัยก่อนการแต่งงานมักเกิดขึ้นก่อนคู่รักจะอยู่ด้วยกันและมีเพศสัมพันธ์กัน แต่ปัจจุบันค่านิยมที่เปลี่ยนไปทำให้คนจำนวนไม่น้อยเห็นด้วยกับการอยู่ก่อนแต่ง เพราะถือว่าเป็นการทำความรู้จักนิสัยใจคอ ทดลองอยู่ด้วยกันว่าจะสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้หรือไม่ขณะที่ปัจจัยอื่นที่ช่วยสนับสนุนให้คนยุคใหม่อยู่ก่อนแต่งกันมากขึ้นมักมาจากเรื่องครอบครัว เช่น วัยรุ่นอยู่หอพักห่างจากผู้ปกครองการอยู่ก่อนแต่งเป็นเรื่องธรรมดาที่เห็นได้ทั่วไปในยุคนี้ เป็นต้น

            ทั้งหมดนี้คงเห็นแล้วว่า รูปแบบความสัมพันธ์อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับความต้องการเสมอไป หรือค่านิยมในยุคก่อนกับยุคนี้อาจมีประเพณีที่แตกต่างกันได้ ไม่ว่าคุณจะมีเซ็กซ์แล้วรักหรือไม่รัก แต่งงานก่อน หรืออยู่ก่อนแต่ง ก็ไม่ถือเป็นความผิดแปลกอะไรในยุคปัจจุบัน ตราบเท่าที่เรายังคงดูแลรับผิดชอบตัวเองและสามารถรับผิดชอบครอบครัวได้ ทั้งเรื่องการเรียน การหาเลี้ยงชีพ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน และคุมกำเนิดอย่างถูกต้อง เพราะทั้งหมดนี้จะไม่สร้างปัญหาให้คุณและคนรอบข้างตามมาภายหลัง