ปรับใจยอมรับลูกมีความหลากหลายทางเพศ

ปรับใจยอมรับลูกมีความหลากหลายทางเพศ

Loading

สิ่งที่ยากมากกว่าตอนลูกเกิดคือการยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่ลูกเลือกและไม่เป็นไปตามความคาดหวังพ่อแม่ หนึ่งในเรื่องที่ท้าทายที่สุดในฐานะพ่อแม่คือ หากวันหนึ่งลูกมาบอกว่าเขาเป็นเพศหลากหลาย หรือเลือกเป็นเพศที่ไม่ใช่เพศที่เกิดมา  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราทำใจลำบากหรือสับสนอย่างไร ก่อนจะแสดงออกโต้ตอบลูก เรามีวิธีช่วยให้คุณปรับใจได้จากข้อเท็จจริงเหล่านี้

           คุณคือคนที่ลูกไว้ใจ การลุกขึ้นมาบอกตนเองว่าลูกเป็นเพศทางเลือกในช่วงวัยรุ่น ให้มองเสมอว่าเป็นความกล้าหาญอย่างนึงและเป็นความสนิทและเชื่อใจที่ลูกมีต่อเรา ดังนั้น ในเบื้องต้น เราต้องรับฟังและยอมรับเขาก่อน

           ลูกไม่ได้เลือกเพศ จำไว้เสมอว่าลูกไม่ได้เลือกเพศแต่เป็นการรับรู้ตนเอง ปรับไปตามธรรมชาติของตัวเอง และเลือกการตัดสินใจที่แสดงออก ดังนั้นอย่าตำหนิอย่างไร้เหตุผลแต่เน้นช่วยเหลือให้เขาสามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมจะดีกว่า

           อย่าโทษว่าเป็นความผิดใคร การกล่าวโทษกัน ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเนื่องจากความหลากหลายทางเพศอาจเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ทั้งปัจจัยทางชีวภาพ ปัจจัยทางจิตสังคม และสภาพแวดล้อม

           เคารพตัวตนและการตัดสินใจของลูก การแสดงความเคารพในตัวตนและการตัดสินใจของลูก เป็นพื้นฐานของการมีความสัมพันธ์ของพ่อแม่-ลูกต่อกันที่ดี

           ให้เวลา ทั้งกับตัวเอง คู่สามีภรรยา และลูกเองก็ต้องการเวลาในการทำความเข้าใจกับตัวเอง

           การเปิดเผยตัวตนกับญาติพี่น้อง ลูกของคุณควรเป็นผู้ตัดสินใจว่าเมื่อไรที่เค้าจะพร้อมเปิดเผยตัวตนกับคนใกล้ชิด ญาติพี่น้อง หรือสังคมรับรู้ คุณควรรอจนกว่าลูกจะรู้สึกพร้อม

           อย่าลืมดูแลตัวเอง คุณอาจจะรู้สึกโกรธ เศร้า เสียใจ ผิดหวัง และเผลอแสดงออกหรือพูดคำที่ให้ลูกหรือคู่ครองเสียใจ แต่ต้องระลึกไว้ว่านี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่จะชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกจะดำเนินต่อไปอย่างไร อย่าลืมใช้คำพูดเชิงบวกที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับลูก เช่น “แม่รักลูก ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไร” แค่นี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากแล้วอย่าลืมที่ใช้เวลาจัดการความรู้สึกผิดหวัง ความโกรธไม่พอใจภายในตนเอง

           มองด้านบวก หลังจากที่ลูกตัดสินใจบอกพ่อแม่เรื่องเพศสภาพของตัวเอง พ่อแม่อาจสังเกตถึงด้านบวกที่เกิดขึ้นได้ว่า ลูกอาจรู้สึกสบายใจ โล่งใจขึ้น ไม่ถูกกดดันจากสิ่งที่ไม่ได้เป็นตัวเอง และการที่ลูกสามารถเป็นตัวของตัวเองได้นั้น จะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ ในชีวิตลูก

           อยู่กับปัจจุบัน พ่อแม่หลายรายมักกังวลถึงชีวิตภายหน้าของลูกที่มีความหลากหลายทางเพศ การมองความสุขในชีวิตลูกด้วยมุมมองที่เปิดกว้างขึ้นจึงมีความสำคัญมาก การไม่ยึดติดว่าความสุขในชีวิตว่าจะต้องมาจากค่านิยมปกติของสังคม เช่น ต้องแต่งงาน มีลูก จะทำให้พ่อแม่ลดความกังวลใจลงได้ ปัจจุบันเพศหลากหลายก็สามารถประกอบอาชีพ และมีความสำเร็จในชีวิต รวมถึงชีวิตครอบครัวได้เช่นเดียวกับหญิงหรือชายทั่วไป

          ขอความช่วยเหลือ ในกรณีที่คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณรับรู้ ไม่ง่ายต่อการทำความเข้าใจหรือยอมรับ อย่าลืมขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น จิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือผู้เชี่ยวชาญในการให้การปรึกษา การปรับตัวได้อย่างเหมาะสม

           จำไว้เสมอ เมื่อลูกเกิดมาเขาได้รับความอบอุ่นจากเรา เขาเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเรา ดังนั้นถ้าเรามองลูกด้วยใจที่เปิดกว้าง ให้เขาทำสิ่งที่ต้องการและเป็นตัวเอง รวมทั้งได้รับการยอมรับจากคนในครอบครัวและคนรอบข้าง นี่จะเป็นพื้นฐานของความสุขที่สุดชีวิตพวกเขาแล้ว

เรื่องโดย : ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร หมอโอ๋ เจ้าของเพจ “เลี้ยงลูกนอกบ้าน”