บุคลิกแห่งความสำเร็จ เคล็ด(ไม่)ลับสู่เส้นชัย

บุคลิกแห่งความสำเร็จ เคล็ด(ไม่)ลับสู่เส้นชัย

Loading

ทุกวันนี้คนเราให้ความสำคัญกับการประสบความสำเร็จ ต้องเรียนเก่ง ต้องมีพรสวรรค์ มีความสามารถเพื่อใช้มันเข้างาน เข้าเรียน เพื่อมุ่งสู่เส้นชัยแห่งความสำเร็จให้ได้ แต่พบว่าหลายคนถึงจะฉลาด ต้นทุนชีวิตดี แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จ มีเหตุผลมาจากอะไรกันแน่?

          งานวิจัยล่าสุดของDr. Angela Duckworth เผยว่า คนประสบความสำเร็จไม่ได้วัดที่ความฉลาดแต่มีบุคลิกภาพที่เรียกว่า Grit ซ่อนอยู่ภายใน ซึ่ง Gritช่วยทำให้เราใกล้ความสำเร็จได้มากกว่า IQ และพรสวรรค์เสียอีก

Gritหมายถึง ความอดทน อุตสาหะกล้าเผชิญต่อความยากลำบาก มีองค์ประกอบสำคัญคือ2Pได้แก่Passion หรือความหลงใหล และ Perseverance หรือความเพียรพยายาม เพื่อเป้าหมายระยะยาว (long-term goal)ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพจะคล้ายกับนิทานเรื่อง “กระต่ายกับเต่า” ที่แสดงให้เห็นว่าถึงกายภาพของกระต่ายจะดีแค่ไหน (มี IQ หรือพรสวรรค์) ก็ยังแพ้ให้ความพยายามของเต่า (Grit)

            2P ที่ขาดไม่ได้ต่อการสร้าง Grit บางคนอาจจะพูดว่าตัวเองมีอยู่เต็มเปี่ยม แต่ความจริงแล้วความหลงใหลและความพยายามที่เพียงพอจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ต้องไม่ใช่แค่มี แต่ควรอยู่ในระดับต่อไปนี้

           1.Passionความหลงใหลมากกว่าคำว่าชอบ เพราะความชอบอาจฉาบฉวย สักวันที่เราเบื่อพลังของการผลักดันจะมอดตาม ดังนั้น Passion จึงจัดอยู่ในระดับที่จิตใจเราจดจ่อและสนใจอยากรู้กับสิ่งนั้นมาก ๆ ต่อให้ทำไปนาน ๆ ก็ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย โดย Passionสามารถมีได้มากกว่า 1เรื่องได้

           2.Perseveranceความเพียรพยายามถ้าสังเกตหลายคนที่ประสบความสำเร็จมักเป็นคนที่เจออุปสรรคมากมายเป็นบททดสอบสิ่งที่คนประสบความสำเร็จมีเหมือนกันคือความไม่ย่อท้อและพยายามจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายให้สำเร็จ

วิธีสร้าง “Grit” บุคลิกแห่งความสำเร็จ

           การสร้างเสริม Grit ในตัวเราไม่ได้มีวิธีตายตัว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ IQ หรือพรสวรรค์ สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าเริ่มต้นจากตรงไหนดี แนะนำให้เริ่มจากบันไดการฝึกฝนทั้ง 4 ขั้นนี้ หรืออาจจะใช้เป็นไอเดียเป็นแนวทางไปประยุกต์ให้เหมาะกับตัวเองอีกที

           ขั้นแรก: ฝึกวิธีคิดที่มีวุฒิภาวะ (Growth Mindset) มองสิ่งต่างๆ ว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราจะคิดอย่างไร ถ้าเราเป็นคนอื่นเราจะมองอย่างไร จำไว้เสมอว่าความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องเลวร้าย แต่เป็นหาทางแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง

           ขั้นที่สอง: รู้จักตัวเองและรู้จุดแข็งตัวเอง เพราะเมื่อรู้แล้วเราจะสามารถใช้ความสามารถที่มีไปทำงานต่าง ๆ ให้มากขึ้นได้ และพยายามต่อยอดพัฒนาด้านดีให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จุดอ่อน หาวิธีแก้ไขหรือตัวช่วย ถ้าเรารู้จุดแข็งและจุดด้อยจะช่วยให้เราสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ และไม่เหนื่อยล้าจนเกินไป

           ขั้นที่สาม: ฝึกตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ทั้งเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว และวางแผนไปให้ถึงเป้าหมายนั้น จริงจังและทำตามแผนที่วาง ขั้นนี้เราจะพัฒนาตัวเองได้โดยไม่หยุดอยู่กับที่

           ขั้นที่สี่: ฝึกทักษะในการจัดการอารมณ์ ความเครียด และสามารถผ่อนคลายอารมณ์ตัวเอง เมื่อพบเจอปัญหาความยากลำบาก หรือความขี้เกียจ ความเบื่อ รวมถึงทักษะทางสังคมอื่นๆ เช่น การสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสาร การแก้ปัญหา ก็มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณลักษณะแห่งความสำเร็จได้เช่นกัน