Sex talk Ep 2 : แฟนขอมี sex

เมื่อลูกสาวตนโตมาเล่าให้พ่อแม่ฟังว่า แฟนหนุ่มขอมีSex ด้วย ถ้าไม่ให้จะเลิก

หนึ่งในทักษะการคุยเรื่องเพศกับลูก คือ การสอนผ่านการตั้งคำถาม และเปิดโอกาสให้ลูกคิด เพราะการฝึกให้ลูกรู้จักคิดเองจะช่วยให้เขาได้ทบทวน และค้นพบทางออกของปัญหาได้เองดีกว่าการบอกให้ทำ