โอกาสทอง มีครั้งเดียว อย่าพลาดนะครับ “เปิดโอกาสคุย... ปิดโอกาสพลาด” เพื่อสุขภาวะทางเพศที่ดีของลูก
วัดความพร้อมก่อนคุยกับลูกเรื่องเพศ แบบประเมินสำหรับพ่อแม่ก่อนคุยเรื่องเพศกับลูก
Print

เปรียบเทียบวิธีป้องกันการตั้งท้องด้วยตัวเอง

การคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อมมีหลายวิธี โดยแต่ละวิธีมีค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพแตกต่างกันดังนี้
23 พฤษภาคม 2559 | 18:36น. | 7,748

การป้องกัน

การป้องกัน

ค่าใช้จ่าย

ยาเม็ดคุมกำเนิด

91 – 99%

80 บาท

แผ่นแปะคุมกำเนิด

91 - 99%

400 บาท

ถุงยางอนามัยชาย

82 - 98%

30 บาท

ถุงยางอนามัยหญิง

79 – 95%

60 บาท

ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน

75 – 85%

35 บาท

การนับหน้า 7 หลัง 7

0 – 50%

0 บาท

คู่มือ
"โอกาสทองคุยกับลูกเรื่องเพศ"

ดาวน์โหลด

Factsheet
"โอกาสทองคุยกับลูกเรื่องเพศ"

ดาวน์โหลด